Oprava autoskla - Autosklo Levice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Oprava autoskla

 Oprava čelného skla

Aj malá "ďobka" na čelnom skle je dôvodom pre udelenie pokuty pri cestnej kontrole, resp. dôvodom pre zadržanie technického preukazu. Vozidlo s poškodeným čelným sklom nie je spôsobilé na jazdu, a preto v prípade akéhokoľvek, aj drobného, poškodenia čelného skla ihneď kontaktujte našich odborných pracovníkov.

V zásade platí, že ak sa poškodenie nachádza mimo zorného poľa vodiča a je menšie ako plocha jedno eurovej mince, je možné čelné sklo opraviť a nebude nutná jeho výmena.

Cena opravy čelného skla - tzv.ďobky - u nás - 15 € .
Praskliny nie je možné opraviť - je potrebná výmena skla.


O podmienkach prevádzkovania vozidiel na cestách sa píše vo vyhláške ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii č. 464 z roku 2009 :

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak je čelné sklo prasknuté alebo poškodené v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20mm. Z uvedeného vyplýva, že problém nastáva pri poškodení čelného skla aj na strane spolujazdca, teda všade, kde dosiahnu stierače.

Technicky nespôsobilé vozidlá nemožno používať v cestnej premávke.
Podľa aktuálneho sadzobníka pokút, (§4, ods.1, písm a), môže byť za použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke, uložená pokuta vo výške 6
0 €.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky